Pastor Mirosław Zabłocki

Urodził się 14 września 1955 roku. Bóg przyszedł do jego życia kiedy miał 20 lat, w trakcie studiów w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W tym czasie był osobą zaangażowaną w sprawy kościoła i służby wśród młodzieży, ale jeszcze nie zdawał sobie sprawy, że Bóg przygotowywał go do poważniejszych zajęć.

Kiedy w 1981 r. ukończył studia, wraz z żoną Barbarą, będąc posłusznymi Bożej woli, przeprowadzili się do Terespola. Wówczas było to małe miasteczko niedające im żadnych perspektyw – brak kościoła i oczekiwanej przez nich pracy. Jednak ufali Bogu, a On stopniowo zaspokajał ich potrzeby. Gdy jeszcze nie mówiło się o grupach domowych, oni stworzyli taką, która systematycznie się powiększała.

W 1986 r. osiemnastoosobowa społeczność wybrała Mirosława Zabłockiego na pastora. Cztery lata później powstał duży budynek kościelny. Jednak dla pastora najważniejsza jest dbałość o rozwój duchowy wiernych. W chwili obecnej wspólnota liczy około 160 osób wraz z dziećmi i sympatykami kościoła.

Pastor Mirosław poza funkcją przewodniczenia terespolskiemu kościołowi Źródło Życia, na co dzień jest także ojcem, dziadkiem, lekarzem i właścicielem przychodni oraz prywatnego gabinetu specjalistycznego. Do jego wyzwań niezmiennie od lat należą:  ewangelizacja, ogień Ducha Świętego w kościele oraz dążenie do bycia pełnym pasji chrześcijaninem po 55 roku życia, po 36 latach od nawrócenia i ciągłej pracy zawodowej od 30 lat.

AL-635