„Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo.”
—   Przypowieści Salomona 16;17

Jako ludzie, którzy kochają Boga, pragniemy również pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej, nie jednak z litości, ale z miłości jaką wlewa w nasze serca Jezus Chrystus. Naszym celem jest między innymi:

  • promocja zdrowia i wspieranie niepełnosprawnych
  • wspieranie edukacji dzieci i młodzieży
  • działalność charytatywna i przeciwdziałanie problemom społecznym
  • wspieranie rozwoju regionalnego

W miarę naszych możliwości organizujemy transporty sprzętu rehabilitacyjnego oraz ubrań z Norwegii i Niemiec, a następnie przekazujemy je na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i potrzebujących z województwa lubelskiego. Dzięki akcji Transport Zdrowia setki niepełnosprawnych i starszych osób uzyskają sprzęt rehabilitacyjny, na który częstokroć nie mogłyby sobie pozwolić. Efekt akcji ma bezpośredni wpływ na sytuację życiową obdarowanych.

Sprzęt jest w głównej mierze używany, jednakże nadal nadaje się do użytku. Dzięki niemu obdarowane osoby mogą szybciej wracać do zdrowia lub w bardziej godny sposób zmagać się z chorobą lub niedołęstwem. Przynosi to także znaczną ulgę osobom, które się nimi opiekują. Pozytywne skutki jakie przynosi akcja, mają charakter długofalowy, a wartość jej społecznego oddziaływania trudno przecenić.

Z inicjatywy Kościoła Zielonoświątkowego „Źródło Życia” przekazane zostały co najmniej dwa transporty norweskiego sprzętu rehabilitacyjnego w ramach akcji Transport Zdrowia. Dzięki temu przedsięwzięciu ponad 120 niepełnosprawnych, bądź starszych osób, które przyjechały także spoza powiatu bialskiego, otrzymało potrzebne im urządzenia rehabilitacyjne. Były wśród nich:

  • wózki inwalidzkie
  • łóżka rehabilitacyjne,
  • specjalistyczne fotele różnego typu
  • chodziki, pionizatory
  • urządzenia wspomagające czytanie
  • kule

W sumie przekazano potrzebującym ponad 200 urządzeń.