Royal Rangers jest międzynarodową, chrześcijańską, międzywyznaniową organizacją działającą od 1962 roku. Dzisiaj około 150 tysięcy Rangersów – dzieci, młodzieży i liderów bierze udział w zorganizowanych zajęciach skautowych w ponad 80 krajach na całym świecie. Tysiące liderów – wolontariuszy, którzy traktują pracę z dziećmi jako powołanie pracuje z poświęceniem i gotowością służąc dzieciom i młodzieży w ich lokalnych społecznościach.

Działalnością wychowawczą obejmujemy fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich. Stąd naszym nadrzędnym celem jest zdobycie ich serc dla Jezusa Chrystusa tak, by trwały przy Nim, służąc Mu wiernie całe życie.

Instruktorzy Royal Rangers poświęcają samych siebie temu celowi poprzez przyjaźń, wspieranie osobistego rozwoju zwanego mentoringiem oraz takie formy spędzania czasu jak obozy, wspólne wędrówki, sport, majsterkowanie, muzykowanie i wiele innych.

Wykorzystujemy każdą okazję, by zachęcać do życia opartego na zaufaniu do Boga. Poprzez różnorodną aktywność kształtujemy charaktery i wskazujemy kierunki w jakich mogą wzrastać na mężów i niewiasty Boże. Bóg obdarza wszystkich swoimi darami – uczymy ich jak je rozpoznawać, rozwijać i pielęgnować. Młodzież uczy się umiejętności przywódczych, jak pracować w grupie i kiedy podejmować wyzwania, by osiągać stawiane cele. W efekcie uczą się tego, że życie nie kręci się tylko wokół nich. Dajemy im okazje, by pomagać innym, zaszczepiając postawy i zachowania godne osoby, której całe życie ma być służbą Bogu, Kościołowi i bliźnim.

Dzieci dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebują celu i kierunku dla swojego życia. Nie czekaj, czas płynie bardzo szybko a one wyrastają w oka mgnieniu. Już dzisiaj zaangażuj się razem z nami dając naszym dzieciom to, co najlepsze – zdrowy chrześcijański kręgosłup i duchowe wsparcie. Tylko to pozwoli im przetrwać wszystkie burze i zawirowania, które napotkają na swojej drodze.

Royal Rangers zawsze gotów!